Krise

Krise- og erhvervspsykolog Winnie Flensborg har stor erfaring i at håndtere pludseligt opståede kriser og reaktionerne herpå.
Hændelserne kan f.eks. være:

Bankrøveri, hjemmerøveri, forsøg på røveri
Overfald – også i forbindelse med jobbet
Ulykker
Pludselige dødsfald
Selvmord, selvmordsforsøg, selvmordstanker
Livstruende situationer
Pårørende
                                                                                              

Reaktionerne er mange og forskellige, men fælles er, at de alle er normale reaktioner på en unormal oplevelse.
Debriefing er en metode til at bearbejde hændelsen på en struktureret måde. Debriefing kan foregå i en gruppe med få eller mange deltagere.

 

Citat: Lene, Solbjergskolen eller en anden

Erhverv Privat
Som virksomhed kan man indgå en aftale med Krise- og Erhvervspsykolog Winnie Flensborg om håndtering af pludseligt opståede hændelser på arbejdspladsen. Aftalen kan bestå af krisestyring, opfølgning og administration af hændelsen.

Krisestyring:
der rykkes ud til stedet for hændelsen
der holdes kontakt med den berørte arbejdsplads
der rapporteres og arbejdes tæt sammen med lederen
der følges op på hændelsen og helingen i afdelingen

Psykologisk behandling:
der udføres debriefing samme dag og dagen efter
de berørte medarbejdere kommer i psykologisk behandling

Administration af hændelsen:
der indberettes til Arbejdsskadestyrelsen
der skrives rapport over hændelsen

Virksomheden kan altid kontakte og tilkalde Krise- og Erhvervspsykolog Winnie Flensborg til en traumatisk hændelse, uafhængigt af om man har en aftale.

 

 

Har du været udsat for en traumatisk hændelse, er det vigtigt, at du får bearbejdet oplevelsen.

Hvis du har et godt netværk, kan det hjælpe at tale om det rigtig mange gange med dine venner og dine nærmeste.

De helt aktuelle reaktioner skal helst høre op efter et par timer og i hvert fald i løbet af et døgns tid. Helt akutte reaktioner kan være rysten, kvalme, svedeture, hjertebanken, angst, uro, rastløshed. Alle disse reaktioner er helt almindelige.

Det er også helt almindeligt at reagere i tiden efter. F.eks. kan du genopleve hændelsen uden at ville det, og du bliver måske mere følsom over for lyde og lugte, der minder om hændelsen, eller du kan forsøge at undgå ting, der minder dig om hændelsen. Nogle isolerer sig, undgår større forsamlinger eller kan ikke gå i menneskemylder eller deltage i sammenkomster. Disse reaktioner må ikke bide sig fast og skal helst fortage sig i løbet af et par uger eller en måneds tid.

Har du svært ved at komme videre eller bliver du fortsat plaget af symptomer, er det en god ide at søge professionel hjælp.