Ledertrænings- og Lederudviklingsforløb

Ledertræningsforløb for en ledergruppe eller et ledelsesniveau.

Talentprogrammer for kommende ledere eller nuværende ledere, der skal udvikles til næste lederniveau.

Værdiafklaring i ledergruppen.

Sammentømring af (ny) ledergruppe.

Assessment Center for ledere med virksomhedstilpassede cases eller generelle cases for at sætte fokus på de områder, virksomheden ønsker at ændre. For den enkelte leder munder det ud i nogle styrkesider og arbejdspunkter.

Citat: “Jeg har i flere sammenhænge haft stor fornøjelse af at samarbejde med Winnie i Spar Nord, og set hvorledes hun er i stand til at bidrage positivt i udviklingen af medarbejdernes kompetencer, fremelske deres individuelle særegenskaber, der gør, at de hver især blomstrer og opnår succes. Jeg har oplevet det i forhold til mig selv under min lederuddannelse i Banken, samt i flere af de projekter, som jeg havde ansvaret for. Winnie har en evne til at afkode personer, flytte deres opfattelse, og opnår store resultater i udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer.”
Claus Holm, Project Manager (external consultant) BEC

Tilbage til “Kurser og Lederudvikling” klik her