Udtalelser

 

 “Jeg havde fornøjelsen af at opleve Winnies forelæsning, og er taknemlig for at lære af en erfaren erhvervspsykologisk praktiker på Aalborg Universitet. Winnie kan i en høj grad eksemplificere hvordan psykologisk testning anvendes, og kan anbefales til at formidle hvordan forholdet mellem teori og praksis er i erhvervslivet.”
Maxim Ugleholdt. Business Development at Nordea – Msc – GBDA
“Jeg har i flere sammenhænge haft stor fornøjelse af at samarbejde med Winnie i Spar Nord, og set hvorledes hun er i stand til at bidrage positivt i udviklingen af medarbejdernes kompetencer, fremelske deres individuelle særegenskaber, der gør, at de hver især blomstrer og opnår succes. Jeg har oplevet det i forhold til mig selv under min lederuddannelse i Banken, samt i flere af de projekter, som jeg havde ansvaret for. Winnie har en evne til at afkode personer, flytte deres opfattelse, og opnår store resultater i udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer.”
Claus Holm. Project manager (external consultant) BEC

 “Winnie har stor empati, indsigt, viden og en god evne til at formidle budskaber. Hun har været og er en super god sparringspartner, der samtidig er god til at se det bedste i og udvikle personer.”
Gert Tougård. Adm. direktør  Global Car Leasing A/S
 “For mig var en af de største personlige oplevelser den værdiafklaringsproces, som du sammen med Lene og Michael faciliterede for John, Lars og jeg. Den har givet medvirket til det unikke sammenhold, der har været de seneste 12 år i direktionen.”
Lasse Nyby. Adm. direktør Spar Nord Bank A/S

”Det har været vigtigt, at supervisionerne for lederne har haft et organisatorisk perspektiv og et virksomhedsperspektiv. I Ekko-fonden er supervision en ret, men også en pligt. Det åbner op for en professionel tilgang til ens virke. Herudover har supervisionerne også været et sted, hvor lederne kunne få luft, få vendt og drejet tingene, få reflekteret og se nye perspektiver. Det har i høj grad kunnet lade sig gøre, fordi lederne har været trygge ved dig som supervisor og haft tillid til dig. Så alt i alt har det været meget positivt.”
Susanne Berke. Fagdirektør Ekkofonden
ccc

Lene XX. Lærer Solbjergskolen


cjcjc – om kurser og ledertræning
JL
dkdkd – deltager på Pitstop

En eller anden


“Ofte kan det være svært selv at gennemskue hvorfor jeg blev ramt af stress? Hvad er årsagen og hvad kan jeg gøre ved det? Jeg oplevede, at Winnie gav mig en professionel behandling. Gennem samtaler og værktøjer, som hun gav mig, kom roen og mit liv langsomt tilbage. Jeg fandt årsagen til mit stress ved Winnies hjælp. Hun har en personlighed, jeg bare havde tillid til fra dag et. I dag, hvor jeg er på den anden side at mit stress, og når hverdagen bliver for larmende, så bruger jeg nogle af Winnies råd og redskaber.”
Marianne
 “Tak for denne gang og for din store hjælp i forbindelse med mit stressforløb. Jeg håber, vi støder på hinanden ved en anden lejlighed – helst uden stress eller andre lidelser.”
Med venlig hilsen
Torben

“I mere end et år har et team ved Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune modtaget arbejdsrelateret supervision af Winnie Flensborg. Den månedlige supervision er en planke at holde fast i, træde vande ved, når arbejdssituationer er svære at navigere i. Teamet møder op med faglige emner og får støtte til videreudvikling ved Winnies arbejdspsykologiske og medmenneskelige indsigt. Teamet træner også kollegial supervision, så vi kan stå på egne ben.

Efter hver seance har teamet kutyme for at gå en tur på en halv time i en nærliggende park. Naturen bruger vi som et mellemrum med tid til refleksion og pause, inden vi begiver os ud i det pulserende Aalborg bymiljø.”
Implementeringsteamet Bedre Ældreliv på Plejehjem. Ældre- og Handicap-forvaltningen Aalborg

“Kan i øvrigt lige fortælle dig, at J (søn) bare har fået knækket koden i ft. at håndtere pres og opgaver fra Uni. og livet generelt. Han er pt. igang med eksamensperiode på 8. Semester, er fuld af gejst og energi selvom det er hårdt. Dertil kommer at han klarer sig supergodt med flere top-præstationer. Men bedst af alt så trives han. Det er i høj grad din fortjeneste. Han har af og til nævnt at samtalerne med dig gav ham nogle redskaber til at være i pressede situationer.
Endnu en gang tusinde tak for din hjælp?”
Dorte

 “Jeg synes fortsat det lyder på lærerteamet som værende en god proces, du har med dem, og gode redskaber som de får.”
XX, Uddannelseschef

 Fra LØFT/stresshåndteringskursus
“Super at snakke med ligesindede, som har forståelse for ens situation/forløb og status dd. Du får uundværlige redskaber/værktøjer til håndtering/afhjælpning af din stress/begyndende stress.”
(Brian)

“Det er super – du får et netværk og du skal turde give dig 100% for at få det fulde udbytte. Du får samtidig en del værktøjer, som du efterfølgende kan bruge efter behov. Viden om stress kan jo være forebyggende. Dejligt at snakke med ligesindede.”
(Marianne)

“Det har hjulpet mig med at få luftet mine tanker/frustrationer/erfaringer i et lukket forum, udveksle succesoplevelser og få redskaber til at håndtere mit videre forløb.”
(Mary)

“Du vil opleve, at du ikke er alene med dine problemer, og at du møder anerkendelse og forståelse. Derudover får du værktøjer til at bearbejde de ting, som er med til at gøre dig stresset, og giver dig forståelse for det at være stresset, og dermed forebygge, at du ikke kommer i den samme situation igen.”
(Jesper)

“Du får nogle redskaber til at prioritere, planlægge og blive opmærksom på, hvilke situationer, der er medvirkende til, at du får det, som du har det.”
(Svend)
Endorsements på Linked-In:

 • NLP 48 endorsements
 • Coaching 44 endorsements
 • Executive Coaching 42 endorsements
 • Personal Development 25 endorsements
 • Organizational Development 20 endorsements
 • Leadership Development 15 endorsements
 • Management Development 12 endorsements
 • Leadership 12 endorsements
 • Psychology 10 endorsements
 • HR Consulting 10 endorsements
 • Management Consulting 9 endorsements
 • Stress Management 5 endorsements
 • Change Management 5 endorsements
 • Culture Change 4 endorsements
 • Performance Management 3 endorsements
 • Organizational Design 2 endorsements
 • Workshop Facilitation 2 endorsements
 • Emotional Intelligence 2 endorsements
 • Business Coaching 2 endorsements
 • Strategy 2 endorsements
 • Outplacement 1 endorsement