Ledelse

Gennem mange år har Winnie afholdt lederkurser af kortere eller længere varighed.

I Spar Nord Bank A/S har hun trænet ledere gennem 25 år og over en fjerdedel af bankens ledere har været gennem hendes ledertræningsprogrammer og kyndige hænder.

I Ekkofonden har hun været fast ledersupervisor gennem 3,5 år, og alle ledere har haft en månedlig ledersupervision som en fast del af virksomhedskulturen og fastholdelsespolitikken.

Ledertræningsforløb sammensættes efter virksomhedens behov og ønsker, så forløbet matcher de mål, virksomheden har. Der vil altid være et forretningsmæssigt sigte med et forløb, eksempelvis kulturændringer, strategiudvikling, sammentømring af ledergruppen eller andre mål.

Citat: “Det har været vigtigt, at supervisionerne for lederne har haft et organisatorisk perspektiv og et virksomhedsperspektiv. I Ekko-fonden er supervision en ret, men også en pligt. Det åbner op for en professionel tilgang til ens virke. Herudover har supervisionerne også været et sted, hvor lederne kunne få luft, få vendt og drejet tingene, få reflekteret og se nye perspektiver. Det har i høj grad kunnet lade sig gøre, fordi lederne har været trygge ved dig som supervisor og haft tillid til dig. Så alt i alt har det været meget positivt.”
Susanne Berke. Fagdirektør, Ekkofonden

Tilbage til “Kurser og Lederudvikling” klik her