Hæftet kan købes for 90 kr. Indeholder teori og praktiske øvelser.

Stress

Winnie Flensborgs store interesse og særlige bevågenhed er stress og stresshåndtering. Hun har et solidt kendskab til stressproblematikker og mange mennesker har været gennem Winnies kyndige behandling efter at være blevet ramt af kraftige stresssymptomer eller decideret sygemelding med stress.

Det er desværre et område i vækst og flere og flere mennesker rammes af stress. Stressen kan have sin rod i arbejdsmæssige problemstillinger eller det kan være personlige eller private problemstillinger. Som oftest er der overlappende udfordringer, så det ikke giver mening at ville skille det ad.

Hvis man har brækket sit ben, er der jo heller ingen, der interesserer sig for, om det er sket på jobbet eller i privatlivet. Det gælder om at få helet benet og komme til at gå godt igen.

Hvor meget koster en stresssygemelding? Det kan ikke gøres op i menneskelige omkostninger, men der kan sagtens laves en udregning på de økonomiske omkostninger. Hvis en medarbejder sygemeldes, koster det virksomheden tabt omsætning og indtjening udover lønnen til den sygemeldte. Og hvis det ender med, at medarbejderen ikke kan komme tilbage, koster det ansættelse af en ny medarbejder. Vi ved, at det tager omkring et år, før en ny medarbejder er fuldt inde i jobbet. Det kan derfor betale sig at fastholde medarbejderen og få denne hurtigere tilbage i jobbet.

Ud over personlige samtaler i en egentlig psykologisk behandling, afholder Winnie foredrag om stress, stresshåndteringskurser for små grupper på 5-8 personer, samt uddannelse af ledere og tillidsrepræsentanter i at være opmærksom på og håndtere stress blandt medarbejderne.

 

Erhverv

Som konsulent for virksomheden kan Winnie Flensborg sørge for, at der bliver udarbejdet en procedure for håndtering af stressramte medarbejdere.

Winnie kan afholde individuelle samtaler med de medarbejdere, der har stresssymptomer, hvad enten medarbejderen er sygemeldt eller i arbejde.

Winnie har stor erfaring i at være bindeled mellem virksomheden, det offentlige system og den ramte medarbejder.

Winnie afholder stresshåndteringskurser for små grupper på 5-8 personer – både internt i virksomheden og som åbne forløb. Se mere her.

Ledere, tillidsmænd og andre interesserede kan blive uddannet i at være opmærksomme på stresssymptomer hos medarbejderne og i at kunne håndtere dem.

Winnie afholder foredrag om stress – både for afdelinger, hele virksomheden, ledergruppen, HR-afdelingen, samarbejdsudvalget, arbejdsmiljø- og sikkerhedsgrupper mv.

Privat

Stress skyldes 2 ting: enten overstiger mængden af krav og udfordringer dine ressourcer eller også indtræffer stresssymptomerne, hvis du ikke lever i overensstemmelse med dine værdier.

Du kan selv gøre noget: Stop op og erkend, at du har symptomer på stress. Søvn er noget af det første, der påvirkes af stress. Du får en tendens til at isolere dig, blive mere irritabel og arbejde hårdere (men til sidst sidder du kun og flytter bunker). Koncentration og hukommelse forringes og det er også det sidste, der kommer igen, når du får kæmpet dig ud af stressen.

Tre små ord er nyttige: PYT, NEJ og HJÆLP.

Og sørg for at leve livet LET: Lyst, Energi, Tid.

Det kan være givet rigtig godt ud at få hjælp gennem individuelle psykologsamtaler.

Eller meld dig til et stresshåndteringskursus. Mit kursus kalder jeg LØFT, og det løber over 7 halve dage gennem et halvt år. Se mere her.

 

Citat: “Ofte kan det være svært selv at gennemskue hvorfor jeg blev ramt af stress? Hvad er årsagen og hvad kan jeg gøre ved det? Jeg oplevede, at Winnie gav mig en professionel behandling. Gennem samtaler og værktøjer, som hun gav mig, kom roen og mit liv langsomt tilbage. Jeg fandt årsagen til mit stress ved Winnies hjælp. Hun har en personlighed, jeg bare havde tillid til fra dag et. I dag, hvor jeg er på den anden side af mit stress, og når hverdagen bliver for larmende, så bruger jeg nogle af Winnies råd og redskaber.”  Marianne

Citat: “Tak for denne gang og for din store hjælp i forbindelse med mit stressforløb. Jeg håber, vi støder på hinanden ved en anden lejlighed – helst uden stress eller andre lidelser.”  Med venlig hilsen Torben