Her ser du mit velkomstbrev

Har du lyst til at skrive det ud, kan du downloade det her

Krise- og Erhvervspsykolog, Autoriseret psykolog Cand.psych. HD(O)
WINNIE FLENSBORG CVR/SE nr: 34821542
Vesterbro 35, 1. sal Mail: winnie@flensborg.biz
9000 Aalborg Mobil: +45 26306638
Web: www.flensborg.biz
Bank: 9818  4580010704 Web: www.psykologcentret35.dk

Velkommen til PSYKOLOGCENTRET Vesterbro 35.1sal.

Du ønskes velkommen til dit samtaleforløb her på Psykologcentret.

Med dette velkomstbrev får du en række informationer, som er/kan være relevante for dit forløb. Du er selvfølgelig altid velkommen til at bede om yderligere oplysninger.

Hvem er jeg?

I brevhovedet fremgår mine kontaktinformationer og andre faktuelle data. Du er velkommen til at se nærmere på min personlige hjemmeside og på psykologcentrets hjemmeside.

Hvor er vi?

Du finder indgangen til Vesterbro 35 på hjørnet af Vesterbro og Kirkegårdsgade. Der er skilt ved gadedøren og ved entredøren på 1. sal.

Der er elevator i opgangen.

Der er venterum til højre, når du kommer ind. Der er mulighed for at tage en kop kaffe, the eller andet efter eget valg.

Jeg kommer og henter dig i venterummet.

Parkering.

Der er to timers gratis parkering bag ejendommen. Men der er naturligvis ikke altid plads.

Bag Aalborg Kongres og Kulturcenter er der næsten altid plads, og her er byens billigste parkering.

Samtaler.

En samtale varer fra 45 minutter til 1 time i alt. Så ved du også hvornår du kommer herfra og kan bruge det i forhold til evt. parkering. Du skal være indstillet på, at der kan forekomme mindre forsinkelse, hvis en samtale med en foregående klient skulle trække lidt ud. Det vil dog sjældent være mere end 5-10 minutter.

Afbud.

Afbud til en samtale skal meddeles senest dagen før kl. 16.00.

Ringer du senere kommer du til at betale et udeblivelseshonorar, da jeg ikke kan nå at indkalde en anden til samtale. De fleste sundhedsforsikringer dækker ikke for udeblivelse, så du skal selv betale 350 kr ved for sent afbud eller udeblivelse.

Sundhedssikring, Forsikringer og Forsikringsnetværk

Hvis du har en sundhedssikring, f.eks. gennem din arbejdsplads eller en privat forsikring, der dækker psykologhjælp, kan du blive henvist gennem dem.

Jeg samarbejder med forskellige forsikringsnetværk, som henviser klienter til mig ud fra et match mellem mine kompetencer og dine problemstillinger/ udfordringer. Sker din henvendelse på baggrund af et sådant match, sker afregning mellem mig og forsikringsnetværket – og du har ikke noget at gøre med betalingen.

Hvis din egen forsikring har bevilget dig psykologhjælp og ikke henviser til et forsikringsnetværk, skal du have dokumentation med fra forsikringen, at dine samtaler er bevilget. Her sker afregning mellem mig og forsikringen – og du har ikke noget at gøre med betalingen.

Helt privat

Det er altid muligt at komme helt privat og selv betale for samtalerne. Det er også muligt at en anden (f.eks. forælder eller virksomhed) betaler for samtalen uden om alle systemer. En samtale koster 1000 kr for op til en 1 time og en parsamtale koster 1500 kr for 1½ time.

Her afregnes enten kontant eller via faktura, som sendes ud sidst på måneden.

Sygeforsikring Danmark.

Hvis du giver mig besked om, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan din regning indberettes til Danmark elektronisk. Der er et tilskud på ca. 300 kr. pr. samtale. Du kan også vælge selv at sende regningerne til Sygeforsikring Danmark.

Sygesikringshenvisning

Regionen (Sygesikringen) styrer økonomien til psykologsamtaler ved at udstede et antal ydernumre til autoriserede psykologer. Der er 918 ydernumre i Danmark og det er færre end vi oplever, der er behov for. Jeg har ikke overenskomst med regionen og tager derfor IKKE mod lægehenvisninger.

Tavshedspligt.

Jeg har som psykolog altid tavshedspligt om indholdet i samtalerne.

Undtaget er børn, hvor jeg som psykolog er forpligtet til at videregive informationer om vilkår for børn, der antages at være ulovlige. Herunder omsorgssvigt og krænkelser.

Endvidere skal jeg gribe ind, hvis du vil gøre skade på dig selv eller andre og her gælder tavshedspligten således ikke.

Databeskyttelse (EU’s persondataforordning)

Som databehandler har jeg fokus på, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

De data, der indsamles, bruges til klientadministration og for at sikre dig et smidigt samtaleforløb. Ved samtaleforløbets start vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.

Hermed giver du dit samtykke til, at jeg må indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om dig i det omfang, det er relevant og nødvendigt i forhold til behandlinger på klinikken og journalføring samt opbevaring af dine oplysninger.

Jeg kan få oplysningerne fra dig selv, fra forsikringsnetværk, kommunen eller andre instanser. Jeg kan få brug for at videregive personfølsomme oplysninger i forhold til at søge flere timer fra et forsikringsnetværk eller hvis jeg skal skrive en udtalelse/erklæring eller lignende, f.eks. til kommunen/offentlige myndigheder. Du vil altid få at vide, hvis jeg videregiver personfølsomme oplysninger til andre.

Personoplysninger er – ifølge lovgivningen – enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer.

Følsomme personoplysninger:

 • Race, etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller orientering

Almindelige personoplysninger:

 • Væsentlige sociale problemer
 • Andre rent private forhold
 • Økonomi, skat, gæld
 • Familieforhold, bil, bolig
 • Ansøgning, CV, eksamen
 • Sygedage, tjenstlige forhold, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde
 • Arbejdstelefon, navn, adresse, fødselsdato

Nationalt reguleret:

 • Strafbare forhold (straffedomme og lovovertrædelser)
 • CPR nummer

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Du har ret til at få slettet, rettet eller ændret i dine persondata. Du har også ret til at få slettet andre persondata, f.eks. oplysninger indhentet fra andre instanser, korrespondance med andre instanser osv ved forløbets afslutning. Der kan ikke slettes, rettes eller ændres i journalen, men der kan naturligvis tilføjes dine kommentarer.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalarbejde sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Gældende sundhedslov og BEK nr 567 af 19/05/2017), som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning.

Ifølge lovgivningen (Sundhedslovens §15, jvf stk 5 og BEK nr 567 af 19/05/2017 §6) har jeg som autoriseret psykolog pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Efter periodens udløb destrueres din journal via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen i et aflåst journalskab.

Venlig hilsen

Winnie Flensborg