Ingen ændringer i anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne

28-04-2020

Selv om der blev åbnet op for visse dele af sundhedsvæsenet, er der INGEN ændringer i anbefalingerne i forhold til psykologer.
Der skal som udgangspunkt tilbydes video- eller telefonkonsultationer. I specielle eller akutte tilfælde KAN psykologen selvfølgelig vælge at mødes face-to-face med alle mulige forholdsregler.
Jeg afventer meldingerne medio maj, før jeg tager stilling til, om jeg går face-to-face igen.